Sessies

‘Dank jullie wel’.

Een veel gehoorde uitspraak na een sessie met de paarden.

‘Wat doe je eigenlijk met de paarden?’

Een veel gestelde vraag.

Ik doe niets met de paarden. Ik kijk.
De paarden doen niets anders, dan wat ze normaal doen.
Zij vormen samen een kudde. Om te kunnen overleven.

‘The way horses develop trust
is through consistency.
If you are consistent,
then you’re dependable.
When you’re dependable,
you become trustworthy.
When you become trustworthy
the horse will be at peace with you.
And if the horse can be at peace with you,
They can become soft”
(Mark Rashid)

IMG_8038

Een kudde vormen kan alleen als er balans is. Balans hangt direct samen met veiligheid. Duidelijkheid, voorspelbaarheid en congruentie zijn hierbij essentieel. Iedere verstoring van de balans wordt opgemerkt door de paarden. Dit is zichtbaar door de signalen, het gedrag en de bewegingen die het paard laat zien.
Als je samen bent met een paard, beschouwt het paard jou als deel van zijn kudde. Ook al is het een kudde van twee. Jij hoort erbij, met alles wat jij inbrengt. Bewust en onbewust. Onze innerlijke balans is bepalend voor de veiligheid van de kudde en afhankelijk van ons vermogen om vertrouwen, respect, eenheid en acceptatie in onszelf te voelen. Veiligheid betekent rust. In veiligheid kun je er helemaal zijn.

Allerlei soorten verstoringen zoals bijvoorbeeld gedachten, overtuigingen, zielenpijn, emoties of trauma zorgen ervoor dat ons handelen niet overeenstemt met ons innerlijk.
We doen iets anders dan we zeggen.
We zwijgen, terwijl we eigenlijk willen spreken.
We houden ons groot.
Voorbeelden van overleving die we ons ooit eigen hebben moeten maken, om staande te kunnen blijven. Wanneer we handelen vanuit onze overleving, zijn we niet congruent. Dat pikt een paard direct op.

Paarden overleven al miljoenen jaren, omdat zij in staat zijn om feilloos te resoneren op wat er om hen heen gebeurt. Je kunt je simpelweg niet anders voordoen tegenover een paard. Hoe hard je ook je best doet.
In die resonantie spiegelt het paard datgene wat wij in ons meedragen. Alles. Ook wat verstopt zit. Datgene van onszelf wat wij hebben buiten hebben moeten sluiten.
Zij spiegelen wat in jou beweegt. Niets meer en niets minder. Datgene wat om aandacht vraagt. Wat gezien wil worden. Wat om insluiting vraagt.

Door te erkennen wat het paard laat zien, treed je weer in contact met delen van jezelf.
Delen die je nodig hebt om heel te kunnen zijn. Om emoties vloeibaar te maken.

Sessies met paarden kunnen als wonderlijk ervaren worden. Het zijn echter geen wondermiddelen. Inzichten vragen om zorgvuldigheid.
Ze bieden informatie. Met die informatie kun je verder. Sessies met paarden vormen een onderdeel van een proces. Soms is een sessie voldoende of zijn meerdere sessies gewenst.

Een paardensessie kan ook dienen als eye-opener in een situatie die aandacht vraagt.
Besef altijd dat de paarden jou een boodschap geven. Het is aan jou om die boodschap aan te nemen, te openen en er iets mee te doen.

Sessies tussen de Paarden

De paarden sluiten aan bij ‘gewone’ sessies die buiten worden gehouden. Dit doen ze als het kan. Als het nodig is. Wanneer het dienend is. In afstemming met wat zich wil openbaren. Het betekent dat je als client de keuze krijgt om binnen in de praktijk te werken, of buiten in de paddock (waar de paarden staan).

Paardensessies

Als je kiest voor een paardensessie, kies je ervoor om met de paarden in sessie te gaan.
Er zijn verschillende mogelijkheden om met paarden te werken. Er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een constellatie (meer bekend als opstellen).
Daarbij wordt een vraag, een gedachte of een verlangen ingebracht. Het kan gaan over  relaties met geliefden, je gezin, collega’s, je werk. Problemen of situaties waar je tegenaan loopt.

Soms kiezen mensen ervoor om in het contact te gaan met een paard. Om te ervaren wat er gebeurt. In de ontmoeting met een paard gebeurt van alles. Het leidt tot belangrijke inzichten.

Om een indruk te krijgen kun je hier een kijkje nemen.

 

De accommodatie is zo ingericht dat het voor- en nabespreken bij de paarden kan plaatsvinden.
Wanneer je geïnteresseerd bent in een sessie met de paarden, neem dan contact met me op. Ik vertel je graag over de mogelijkheden en kosten.

Reiki Jin Kei Do of Rust-sessie tussen de paarden

Tot rust komen tussen de paarden.
Bij jezelf komen.
Even helemaal niets.
Ontvangen.
342bd20b-c60f-47fa-8eaa-f4629e8ab0df
Een Reiki sessie of Rust sessie tussen de paarden is een waardevol geschenk. Aan jezelf of een ander. In de open lucht. In de aanwezigheid van de paarden je kunnen overgeven aan de rust. Dat geeft werkelijke rust van binnen.

Meer informatie over de mogelijkheden en kosten kun je via onderstaand formulier opvragen.

 

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: