Persoonlijke Groei

‘Ik sta sterker’. 

Deelnemen aan ‘Doen door te Laten’ vraagt iets van jou. Het vraagt inzet en lef om te kijken naar hoe jij dingen doet. Wij bekijken van binnenuit de wereld om ons heen. Ons ‘van binnen’ vormt ons perspectief.  De manier waarop we naar anderen kijken. Naar situaties. Zowel persoonlijk als professioneel. Het bepaalt hoe we handelen. En wanneer niet…
‘Doen door te Laten’ nodigt jou uit om te onderzoeken hoe jij handelt, van binnenuit.
Weet jij wanneer je grip hebt? Waar je krachten liggen? Waar die krachten vandaan komen? Hoe je ze in kunt zetten? Wanneer ze tegenwerken?
Weet jij wanneer je je verstopt. Waarom en hoe je afhaakt? Wanneer je blijft, ten koste van jezelf?
Begrijp jij wat van binnen geraakt wordt en wat dit van je vraagt? Wat kun jij vertellen over wat oordelen van anderen met je doen? Alsook hoe oordelen jou helpen in het contact met de wereld om je heen. Durf je daar naar te kijken?
Als je in staat bent om dit te verkennen dan ontstaat er iets wonderlijks. Je bekijkt de wereld om je heen anders. Jouw plek in die wereld en daarmee de mensen om je heen.
Je kijkrichting verandert. Je ziet meer. Het geeft ruimte. Ruimte om verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen helder te krijgen. Ruimte voor de realiteit.
Het geeft je de mogelijkheid om gezonde grenzen te stellen en de pijn die daarmee gepaard kan gaan gaat te plaatsen en te dragen.
De kracht van binnen voelen vanuit een gezond perspectief. Met zachtheid en gevoel. Voor jezelf en de ander. Zowel persoonlijk als professioneel.
Daarmee kun je een verschil maken. Want dan kun je naar de ander kijken met het besef dat die ander eveneens een verhaal heeft. Dan weet je wat je te doen staat om in contact te gaan.

download (2)
Deelnemers die ‘Doen door te Laten’ hebben doorlopen geven aan verrast te zijn. Verrast door hun van binnen. Versteld staan van jezelf. Onder de indruk zijn van de geraaktheid die ‘simpele’ oefeningen losmaken.
Soms aangeslagen door de impact van inzichten en voelen. De heftigheid van de ervaring die tevens voor ruimte van binnen zorgt.
Een intensieve reis door modellen, werkvormen en eigen verhalen. Een reis die leidt tot meer verbinding van binnen.

‘Doen door te Laten’ bevat oefeningen die tussen de paarden worden gedaan. Zij kunnen als geen ander resoneren op ons verhaal van binnen.

Doelgroep: onderwijs, professionals, ondersteuners, begeleiders

Meer informatie over ‘Doen door te Laten’ kan via het contactformulier opgevraagd worden.

%d bloggers liken dit: