Kudde Uiteen

Werken met en rond het uiteenvallen van gezinnen (scheiding, samengestelde gezinnen, vechtscheidingen).

Kudde Uiteen is een 5-daagse leergang waarbij gewerkt wordt met het Impact Behoefte Model*. Het Impact Behoefte Model richt zich op het herkennen van de impact van ingrijpende levensgebeurtenissen en de behoeften die daaruit voort komen.

Wanneer het gezin van een kind uiteenvalt verandert het leven ingrijpend. De kudde valt als het ware uiteen. Dit heeft impact op de innerlijke kuddes van alle betrokkenen. Hoe houd je je als ouder(s) staande? Hoe verhoudt een kind zich ten opzichte van de breuk of scheiding?

Het uiteenvallen van gezinnen leidt tot een groot aantal veranderingen. Veranderingen doen een beroep op het aanpassingsvermogen. Dit geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouders en andere betrokkenen. Het zet hechting onder spanning. Er ontstaat pijn, onmacht en bij kinderen vaak vele vragen.
Aanpassingsvermogen vraagt ruimte voor ontladen, opladen, delen en de mogelijkheid om je te uiten.
Even niets’. Aandacht, zorg, begrijpen wat er van binnen gebeurt. Een kleine greep uit behoeften die ontstaan.
(*Het Impact Behoefte Model is ontwikkeld door Martine Huurman).

Wanneer een Kudde Uiteen valt, verandert de wereld om je heen.

Over Kudde Uiteen

De leergang bestaat uit 5 dagen.
Waarvan de Basismodule Echtscheiding (2 dagen )
– Dag 1 de impact voor ouders
– Dag 2 de impact voor kinderen
Een Vervolgmodule Samengestelde gezinnen (2 dagen )
– De impact voor Ouders en Nieuwe Partners
– De Impact voor kinderen
Een vervolg dag Vechtscheiding (1 dag)
– Onderliggende Dynamieken in Vechtscheiding situaties

De modules zijn los te volgen, mits de basismodule gevolgd is.

Tijdens de modules wordt ingegaan op het Impact Behoefte Model in relatie tot het omgaan met de impact van verlies. Het vormt een mooie verdieping voor mensen die Rouw te Paard hebben gevolgd.

We werken met activiteiten die met en zonder paarden ingezet kunnen worden. Dat betekent dat deelnemers naar huis gaan met praktische creatieve activiteiten, gekoppeld aan een helder model.
De dagen dienen ter inspiratie voor het verder uitwerken van eigen werkvormen.
Uiteraard wordt er ook met paarden en honden gewerkt.

Wat is de impact van het uiteenvallen van een Kudde?

Wat kun je verwachten

De dagen bieden deelnemers een bron aan inspiratie en inzichten. Beter begrijpen wat er bij het uiteenvallen van gezinnen of het samenstellen van gezinnen gebeurt. Er wordt veelvuldig gewerkt met de metafoor van de Innerlijke Kudde.
Deelnemers leren werken met het Impact Behoefte Model. Het Impact Behoefte Model richt zich op de impact van veranderingen. De behoeften die daar uit voort komen. Hoe die vaak uit het zicht verdwijnen, onderhuids gaan. Hoe dit kan leiden tot langdurige procedures of zelfs vechtscheidingen.
Het Impact Behoefte Model richt zich op de impact op het gevoelsleven van volwassenen en kinderen.

De dagen bieden handvatten en praktische tools die direct in de praktijk in kunnen worden gezet. Ook wanneer je Rouw te Paard of Rouw te Paard Jong Verlies hebt gevolgd, biedt het extra verdieping.
Je begrijpt nog beter wat je met de paarden kunt betekenen voor ouders en kinderen die te maken hebben met uiteengevallen kuddes. Hoe verborgen behoeften zichtbaar kunnen worden. Wat de invloed is van hechting, stapeltjesverlies en mogelijk trauma.

We werken met minimaal 2 en maximaal 6 personen. Onze kudde bestaat uit 3 paarden, twee honden, kippen, poezen en een haan. Lunch, versnaperingen en drinken wordt verzorgd. De omgeving biedt deelnemers de ruimte om in de lunchpauze te genieten van een wandeling langs de Maas.

Voor wie is Kudde Uiteen bedoeld?

Kudde Uiteen is bedoeld voor coaches, begeleiders, onderwijsmensen en andere professionals die zich willen verdiepen of verbreden op het gebied van scheiding, samengestelde gezinnen en vechtscheiding. Je hoeft niet persé zelf met paarden te werken om de leergang te volgen.
De activiteiten mét de paarden geven glasheldere feedback op het werken met de impact van Kuddes Uiteen. Een prachtige manier voor professionalisering.

Kosten en Data Kudde Uiteen

Data voorjaar 2022

25 & 26 Februari 2022 (Vrijdag en Zaterdag)
25 & 26 Maart 2022 (Vrijdag en Zaterdag)
15 april 2022 (Vrijdag)

Lestijden: 10:00-17:00 (lunchpauze 13:00-14:00)

Kosten
Totale leergang (5 dagen) €1050,- exclusief BTW
Basismodule los (2-daagse) €495,00 exclusief BTW
Vervolgmodule los (2-daagse) €495,00 excusief BTW
Vervolg dag (1 dag) €250,00 exclusief BTW

Locatie:
Beleving in Beeld
Eindsestraat 47
6613 AR Balgoij


%d bloggers liken dit: