Dagen ter inspiratie

De Kracht en Pracht van Trauma.
Een inleidende dag over trauma.

Kennismaken met een groots begrip.
Tijdens deze dag komen de meest recente theorieën en benaderingen aan bod, gecombineerd met werkvormen en activiteiten bij en met de paarden.

Een introductiedag waarbij je de gelegenheid krijgt om te ervaren wat werken met trauma en overleving vraagt van jou als begeleider.

Locatie: Eindsestraat 47, Balgoij (Regio Nijmegen)
Tijd: 10:00-17:00 inclusief verzorgde lunch
Investering: €185,00 excl btw

Max aantal deelnemers: 4 personen

De dag biedt je tevens de gelegenheid om kennis te maken met mijn manier van werken. Een laagdrempelige manier om te kijken of een vervolgtraining of leergang bij je past.

Een heel klein informatie-blokje over trauma en overleving

Trauma gaat over leven. Willen leven. Blijven.
Trauma gaat over het grootste geschenk dat we in het leven hebben gekregen: onszelf.
In trauma huist liefde, onze levensstroom en de wil om te leven. Met alle energie en gevoelens die daarbij horen. Plezier, geluk, verdriet, overmacht, genot, angst, boosheid, kracht en vreugde.
Trauma bevat de achtergebleven schatten van ons wezen. Afgesplitst naar ons onbewust zijn. In trauma huizen essentiële delen van onszelf. Onvindbaar in het hier-en-nu.

Delen die door levensingrijpende gebeurtenissen achter moesten blijven in het verleden. Er is overleven voor in de plaats gekomen. Overleven gaat over staande blijven, niet voelen, niet weten, doorgaan, aangaan, vermijden, soms zelfs willen opgeven. Vanuit overleving ontstaan ook prachtige schatten. Denk maar aan creativiteit, talenten en prestaties die ontstaan zijn vanuit onbewuste bronnen. Overleven gaat niet over keuzes. Overleven overkomt je. Ze houden je gaande om je te beschermen tegen pijn uit het verleden.

De delen die achtergebleven zijn willen gezien worden. De gestolde levensenergie wil stromen. Ook als het gepaard gaat met het voelen van pijn. In die pijn kunnen we onszelf terug vinden. Onszelf met de parels, schitteringen en levenslust. Die delen van ons die willen spelen, praten, bewegen in hun eigen leven willen staan. Als dat mogelijk is, kan er heelheid ontstaan.

Maar hoe doe je dat? Hoe kun je die delen weer insluiten? Hoe bewandel je een weg waar een bordje staat met: ‘Niet te doen!?’. Het vraagt allereerst veiligheid. Veiligheid, veiligheid en veiligheid.
En een begeleider die weet heeft van wat trauma en overleving inhoudt. Die weet heeft van de impact van trauma op verschillende lagen. Een begeleider die zichzelf serieus neemt en zich werkelijk verdiept in dit grootse begrip. Paarden kunnen hierbij een prachtige en krachtige hulpbron zijn. Samen met hun kan een plek gefacilieerd worden waar iemand de eerste stappen kan zetten naar heelheid. Voel je welkom om dit vakgebied te verkennen.

%d bloggers liken dit: