De paarden

‘When we are on the back of a horse,
we are in the horse’s home.
It’s an invitation. 

We must,
when we are in the horse’s home,
be respectful and follow what is ethically right.
And that’s not to tell the horse how to be…’

(Bron: Mark Rashid uit The path of the horse).

Bam Bam
Noga
India
Bromelia

Vier paarden. Ze vormen bij ons een kudde. Elk van de paarden heeft ervaringen opgedaan in andere kuddes. Het samenleven in een kudde vraagt afstemming en aanpassing. Zij hebben deze kudde niet zelf gekozen. Ze zijn door ons bij elkaar gebracht. Hun levenspaden leidden hen naar hier.
Daarvoor waren het onbekenden voor elkaar. Met elk een eigen geschiedenis. Nu vormen samen ze een kudde. Met daarin eigen bewegingen. Iedere dag opnieuw.

Een kudde vormt zich.
Dit vraagt tijd. Tijd voor het verkennen van elkaars grenzen, ruimte en behoeften. Wie ben jij. Wat wil jij van mij. Wie leidt wie. Wie zorgt waarvoor.
Alle handelingen ontstaan uit de behoefte aan balans. Zonder balans kan er geen kudde zijn. Zonder balans is er geen veiligheid en dus geen rust.

Wanneer wij ons tussen de paarden begeven, betreden we ‘het huis’ van de paarden. We worden onderdeel van de kudde.
Dit vraagt bewustwording. Van onszelf. Vanuit daar kunnen paard en mens elkaar ontmoeten. En wij onszelf. Opdat er balans kan ontstaan. Van binnen.
De paarden voelen, kijken en luisteren met ons mee. Het is aan ons om hetzelfde te doen.

Bam Bam, India, Bromelia en Noga. Ze geven geen antwoorden op onze vragen. Ze laten enkel zien wat er is. Vrij van oordeel. Het is aan ons om te kijken en aanschouwen.
Betere begeleiders zijn er niet.

De paarden sluiten aan bij sessies en workshops. Ze kennen geen moeten.

IMG_1509

%d bloggers liken dit: