Trauma te Paard

“Het gaat niet om het trauma.
Het gaat om de schade van het trauma”.

(Gwen Timmer)

Woorden die door steeds meer inhoud en betekenis voor me krijgen.
‘Trauma’. Een woord dat vaak gebruikt wordt. Maar waar hebben we het over?
Wat is trauma? Wat is de impact? Hoe laat het zich (niet) zien.

Impact van trauma is groots. Levensgroot.
Het kan werkelijk leven, liefde en vitaliteit in de weg staan. Het zorgt ervoor dat delen van ons uitgesloten worden. Je zou het kunnen zien als een kudde, die niet meer compleet is. Een kudde die paarden heeft moeten achterlaten, omdat ze geblesseerd zijn, vastzitten, verdwaald of weggenomen zijn. Een kudde die op zoek gaat omdat het gehinnik van de verlorenen nog te horen is. Pas wanneer zij zich weer bij de kudde kunnen voegen kan werkelijke rust ontstaan.
Een kudde die er alles aan doet om nog meer schade te voorkomen. Gericht op gevaar op zoek naar veiligheid. Een kudde die gedrag heeft ontwikkeld om nog meer gevaar af te weren. Waardoor we, onbewust, steeds weer ons trauma herhalen.

Wij mensen beschikken ook over een overlevingsmechanisme. Ingewikkelde materie die een stuk makkelijker te begrijpen is wanneer er gewerkt wordt met beelden en metaforen.
De Innerlijke Kudde is een dankbare mooie metafoor.
Zij vormt de basis voor de training en leergang over trauma.

De training ‘Trauma te Paard’ richt zich op het leren kennen, herkennen en verkennen van de begrippen trauma, overspoeling en levensingrijpende gebeurtenissen. 6 dagen waarbij deelnemers de meest recente theoretische modellen aan de hand van creatieve activiteiten eigen maken (oa de splitsing van de ziel Franz Ruppert, , triggers, signalen en hulpbronnen/ venster van stress tolerantie Pat Ogden, Sleutelmomenten, Gwen timmer). Voeding voor het brein én de ervaring. Werkvormen die bij en met de paarden in de praktijk worden gebracht. Gericht op het herkennen van trauma, overleving en mogelijkheden tot herstel. Persoonlijke ontwikkeling voor jou als begeleider, waarbij de kudde paarden een bedding voor ervaring en feedback vormen.

Training 6 lesdagen (10:00-17:00) inclusief een uur lunchpauze.

Data Trauma te Paard najaar I 2021

3 & 4 september 2021
23 & 24 september 2021
8 & 9 oktober 2021

Data Trauma te Paard najaar II 2021

26 & 27 oktober 2021 (dinsdag, woensdag)
9 november 2021 (dinsdag)
27 november 2021 (zaterdag)
21 & 22 december (dinsdag, woensdag)

Data Trauma te Paard voorjaar 2022 (maandagen)

7 & 8 maart 2022
11 april 2022
9 mei 2022
23 & 24 mei 2022

Verzorgde vegetarische lunch
Investering: € 925,00 exclusief BTW
Indien de training vergoed wordt door de werkgever:
Investering: € 1375,00,00 exclusief BTW, onderwijs valt binnen CRKBO regeling (BTW vervalt)
Je kunt als coach of begeleider niet op een veilige manier met trauma werken als je niet bekend bent met de Overleving van je eigen Innerlijke Kudde. Onze Innerlijke Kudde resoneert op de Innerlijke Kudde van onze cliënten en omgekeerd. Onze paarden resoneren op onze cliënten én ons.
Weten hoe en wat er in onze Innerlijke Kudde beweegt draagt bij aan het creëren van veiligheid voor mensen die getraumatiseerd zijn. De training richt zich daarom voor het grootste deel op het herkennen van onveiligheid en het creëren van veiligheid. Bij jezelf en voor je cliënten.%d bloggers liken dit: